Om homeopati

Homeipati - Lavender och Piller

Vad är homeopati?

Idag används homeopatiska läkemedel av mer än 100 miljoner människor runtom i världen för behandling av både akuta och kroniska sjukdomar. Homeopati som behandlingsform tillämpades först i Europa av den tyske läkaren Samuel Hahnemann (1755-1843).

 

Homeopatin och behandlingen

Homeopatisk behandling innebär ett holistiskt synsätt och är helt individuell - olika människor rekommenderas olika behandlingar, även om de har samma sjukdom. Homeopaten tar hänsyn till alla patientens symptom  - fysiska, mentala och emotionella - och alla faktorer bidrar således till helheten. Det homeopatiska läkemedlet verkar sedan på så sätt att det stimulerar kroppens egna försvar och självläkande förmåga.